Alkoholpolitik Jitae Taekwondoklub

1. Alkohol må ikke indtages i eller ved klubhuset/trænings etablisamenter

2. Det er ikke tilladt at sælge alkohol i Jitae Taekwondoklub

3. Der må ikke serveres alkohol for personer under 18 år

4. Det er ikke tilladt for trænere/hjælpetrænere at indtage alkohol før og under daglig træning.

5. Det er ikke tilladt at trænere/hjælpetrænere at indtage alkohol, hvis der er børn under 12 år

tilstede (Børneholdet)

6. Kører man medlemmer til og fra træning/lejr/seminar og andet, er det forbudt på noget

tidspunkt at indtage alkohol for de personer, der skal køre medlemmerne.

7. Ved Sommerlejr, jule arrangementer o.lign. kan medlemmer over 18 år indtage alkohol,

såfremt at man ikke optræder synligt beruset, og at det sker i social sammenhæng, og ikke kan opfattes

som noget der sker i forbindelse med træning

8. Ovennævnte gælder også klubbens medlemmer der repræsentere klubben i anden

sammenhæng.

Vedtaget af bestyrelsen den 13. august 2013