Ji-sig Taekwondo Stevns

Ideen til Ji-sig Taekwondo Stevns, startede allerede i 2009, jeg var lige blevet hjælpe træner for børne holdet i Keumgang Taekwondoklub, hvor jeg arbejdede tæt sammen med Sabumnim Kenneth Sørensen, og egentlig startede det blot som en idé, "Hvis jeg med blåt bælte kan blive hjælpe træner, så kan jeg vel også åbne min egen klub". Men idéen voksede, og i takt med at jeg fandt flere og flere facetter af taekwondo, og ved at træne andre, voksede lysten i mig, jeg gjorde Master Stefan Sambleben opmærksom på min lyst, og gradvist fik jeg større og større opgaver i Keumgang.

Jeg forsøger til stadighed at blive en ekspertise inden for Børne træning, det er der hvor kimen skabes til et liv med Budo, og hvor interessen vækkes, og det er et meget interessant arbejde.

Efterhånden som jeg udviklede mig, både inden for teknik, men ikke mindst på det mentale plan, fik jeg større og større ansvar.

Jeg træner ikke længere under Shihan Stefan Sambleben, men har mange lange samtaler omkring de budomæssige aspekter omkring Ji-sig Taekwondo, i stedet træner jeg nu direkte under Grandmaster Nicolaj Nilson

I 2013 fik jeg så af Master Stefan Sambleben, lov til at åbne Jitae Taekwondo klub, og det er hvor vi står nu, jeg er i gang med at bygge denne op, med et børne hold, samtid med at jeg selv trænes i Sipjin i Brøndby.

I 2016 skiftede Jitae Taekwondo Klub navn til Ji-sig Taekwondo Stevns

Allerede da jeg i sin tid startede i Keumgang lærte jeg om: Loyalitet, Tålmodighed, Retfærdighed, Ydmyghed, Gode manere, Beskedenhed, 6 simple ord som betyder en forskel, og som samtidig giver en individuel mening.

For mig i forhold til Taekwondo, betyder disse:

Loyalitet - Jeg er loyal overfor Master Stefan, og gør alt jeg kan for at undervise i hans ånd, overfor eleverne betyder det at jeg altid vil støtte og hjælpe dem, og yde en undervisning som er bedst mulig.

Tålmodighed - Jeg lader mig ikke gå på af elever som er lidt langsommere til at lærer, vi kan ikke alle være neturtalenter, og alle kan lære Ji Sig Taekwondo, men det kræver tålmodighed fra både træner og elev.

Retfærdighed - Dette er en af de svære, men for mig betyder dette at jeg behandler alle lige, uanset bælte, dygtighed, køn osv. på denne måde vil eleven også affinde sig med at andre lære noget andet, netop fordi alle ved jeg er "hård, men retfærdig" ingen skal lave noget de endnu ikke er klar til.

Ydmyghed - Dette er noget meget grundlæggende som jeg lære fra mig med det samme, ingen skal stå og grine af andre som måske fejler, ingen skal stå og blære sig over deres evner, man skal være ydmyg for at kunne lære, og ydmyg for at kunne lære fra sig, ydmyghed er også at kende sine begrænsninger.

Gode manere - Disse starter allerede når man kommer ind i Do Jangen, hvor man bukker, og herefter i alt man gør, gensidig respekt kunne man også kalde det, det accepteres ej heller at man leger og larmer når der trænes.

Beskedenhed - Måske en blanding af Gode manere og Ydmyghed, alle skal være beskedne nok til at kunne modtage undervisning, uanset evner.